Gedachten van de VAG over de stellingname over de boodschap

Met het artikel van stamapostel Leber van de NAK op 13-05-2013 is er de mogelijkheid ontstaan om het verzoeningsproces tussen de Nieuw Apostolische Kerk en de Verenigde Apostolische Gemeenten in Europa te hervatten. De Apostelen en Opzieners zijn vastbesloten om deze gelegenheid aan te grijpen. Een verzoeningsproces waarin bestaande kwesties openlijk worden aangepakt.

De gedachten over de stelling name van stamapostel Leber over “de boodschap” van stamapostel Bisschoff , vindt u van de VAG in de Nederlandse vertaling en met de Duitse link.

Nederlandse vertaling.
Gedachten bij de stellingname van de stamapostel in ruste Wilhelm Leber met betrekking tot de boodschap van J.G. Bischoff 06.11.2013 .

Duitse vertaling
Gedanken zur Stellungnahme des Stammapostels i.R. Wilhelm Leber zur Botschaft J. G. Bischoffs 06.11.2013

De documenten op deze pagina zijn in PDF-formaat. U kunt ze lezen m.b.v. Adobe Acrobat Reader®.
Mocht u niet beschikken over Adobe Acrobat Reader®, dan kunt u dit programma hier gratis downloaden.

Comments are closed.