Literatuur

* Voor het lezen heeft u Adobe Acrobat Reader® nodig. U kunt het hier gratis downloaden.

Titel
Het Drievoudig geheim van de Heilige Geest* Zie
downloads
Euthanasie (1983)*
Beschouwingen en de vraag hoe om te gaan met euthanasie.
Zie downloads
Antwoorden van het Apostelcollege (2001)*:
Antwoorden naar aanleiding van vragen van leden:
– zegen aan paren van gelijk geslacht
– werken op zondag
– orgaandonatie
– genetische manipulatie
Zie downloads

Geloofsbelijdenis*
De grondslag van ons geloof.
Zie downloads
Informatiefolder GvAC*
Beknopte samenvatting m.b.t. de Gemeente van Apostolische Christenen.
Zie downloads
Pleidooi voor burgerlijk en kerkelijk huwelijk (1982)*
Beschouwingen en de vraag hoe hiermee om te gaan.
Zie
downloads
Titel Prijs in euro’s
Wat wij geloven (deel 1)
Deel 1 van de grondslagen van onze geloofsovertuiging.
12,00
Wat wij geloven (deel 2)
Deel 2 van de grondslagen van onze geloofsovertuiging.
12,00
Gezangboek van de GvAC
Bevat alle liederen die thans in de gemeentes worden gezongen.
12,00
De mens
De mens in het tijdperk van de Grote Verwarring
1,50
Israël onder het Oude en Nieuwe Verbond
Is door de instelling van het Nieuwe Verbond het verbond met Israël opgeheven?
1,50
Het Testament van Jezus Christus
Het Nieuwe Testament, een goddelijke wilsbeschikking voor alle mensen.
1,50
De weg tot God
Hoe God ons door het geschreven woord benadert.
1,50
Memento Mori
Gedenk dat ge eens zult sterven (Het leven na de dood).
1,50
Historisch overzicht over het ontstaan van het stamapostelambt
De ontwikkelingen in de Apostolische geschiedenis en het ontstaan van het stamapostelambt.
1,50
Bazuin Sions/Militia Christi (Proefnummer)
Maandblad voor leden en belangstellenden.
gratis
Bazuin Sions/Militia Christi (Jaarabonnement)Maandblad voor leden en belangstellenden. 20,00

Indien u geïnteresseerd bent in een der betreffende boeken of bladen, zijn deze te bestellen via bestelling plaatsen

Comments are closed.