Woord van de week 30-04-2017

De goede Herder en zijn schapen.                                             Ezechiël 34, 11-12

Het is de profeet Ezechiël, die spreekt namens God, in Zijn naam, met volle kracht tot de herders van Israël en vervolgens tot het volk van Israël. Een woord dat ons bezighoudt, zelfs vandaag heeft het volledige geldigheid.

God zegt tegen de herders, vandaag de leiders van onze tijd, in hoeverre zij hun taken niet vervullen. God geeft hen een “onvoldoende”. Met een vergelijk in het huidige bedrijfsleven is het alsof de algemeen directeur zijn leidinggevenden beoordeelt. Het is niet alleen dat er van het bedrijfsleven sprake is, maar ook van allerlei instellingen en verenigingen. En hoe ziet het er bij de kerken en geloofsgemeenschappen uit? En nu al zien we hoe Gods woord vandaag geldigheid heeft.

Eenieder met een taak in de gemeente van Jezus Christus dient hierover na te denken, over Gods woorden en herder zijn over Zijn schapen. Zelf na te gaan om te zien in hoeverre Gods waarschuwing treffend is. Keer om (berouw) en plaats je onder Gods woorden, vraag om Zijn leiding en Zijn woord en leven. Nederigheid is de sleutel om in Gods wijngaard taken uit te voeren.

God geeft ons zijn meetlat. Zoals Hij een herder is, zullen al Zijn medewerkers dienovereenkomstig dienen te handelen.

We moeten niet denken dat het een onmogelijke taak is, want dan zouden we niet eens hoeven te beginnen. Met een dergelijke gedachte zouden we de hulp van God buitensluiten.

God weet heel goed dat wij onvolmaakt zijn en dus ook onze mogelijkheden beperkt zijn. Als we ons best doen, eerlijk en oprecht, een goede herder te zijn van Gods kudde, zal God onze inspanningen zegenen.

Het is de moeite waard om vreugdevol en vol vertrouwen deel te nemen aan Gods werk onder zijn leiding. Ook als we een taak in Gods gemeente hebben zijn we ook (leidende) schapen in Zijn kudde.

Nu wendt God zich door de profeet tot de mensen. Hij noemt het volk van Israël de schapen van Zijn kudde. Dit geldt ook voor alle christenen in onze tijd.

Hij houdt ons Zijn spiegel voor waarin we zien wat we doen. Het goede wat God ons geeft zien wij meestal niet, we maken het kapot of we besmetten het met half-waarheden, onwaarheden of leugens. God maakt ons duidelijk dat hij dit gedrag verwerpt.
Afgewezen worden door God! Kunnen we ons voorstellen wat dat betekent?

Dus het is hoogste tijd om ons te bezinnen wat het is om een kind van God te zijn, stil jezelf af te vragen:

  • Hoe denk ik?
  • Hoe praat ik?
  • Wat doe ik?

Kan God daar altijd met plezier op toezien?

Het is essentieel dat we ons realiseren wat we dagelijks doen.

Vanuit dit bewustzijn kan God ons veranderen. Maar eenieder doet dit voor zichzelf met God. Hulp van een broeder of zuster in Jezus Christus kan erbij worden betrokken, als je dat wenst.

Vergeet niet, ik kan een ander niet veranderen in zijn /haar denken, spreken en daden. Ik kan de ander slechts helpen, als hij /zij mij om hulp vraagt! Hoe vaak willen wij helpen, zonder dat we erom gevraagd worden? We vragen ons dan af waarom onze hulp niet het gevolg heeft wat wij ons voorstellen. Als wij dan ook nog God hierin vergeten draait het helemaal op niets uit en is de “helper” teleurgesteld.

Hoe kan God ons helpen als we het niet vragen? Hij neemt ons mee in Zijn heilsplan en Hij is de goede weg in ons leven. We moeten ook willen en vragen. Maar niet , zoals zo vaak met ons eigen doel voor ogen. We hebben onze ideeën hoe ons leven eruit zou moeten zien en vragen God om het zo te maken. Dat God ons leven in een andere richting wil sturen willen we niet zien. Als ik mijn denken en handelen doorzet is er geen plaats voor God. Zijn woord is besmet. De sleutel hier is de vraag; wil ik mijn gelijk of wil ik geluk. De keuze voor geluk is de overgave aan God.

Alleen in rust en stilte, afgesloten van alles wat ons bezig houdt, kunnen we verbonden zijn met de Heilige Geest in God. Zo leren we Zijn woord en Zijn wil. Want hij is de Goede Herder.
Laat ons nederig zijn onder de zorg van God, dan delen wij in zijn liefde, zijn genade en in Zijn beloften.

Als we de houding van onze Heer Jezus Christus meer en meer in ons eigen leven opnemen, zullen we de groene weiden van God zien en ervaren hoe God de Goede Herder is. Dus, alle kinderen van God zijn Zijn schapen en luisteren naar Zijn stem.

Kerngedachte: God zegt ons dat hij de goede en betrouwbare herder is. Dat er geen andere wezens, inclusief de mens, zijn die op geen enkele wijze Zijn niveau van goedheid en betrouwbaarheid heeft. Maar wie zich in nederigheid als een schaap onder zijn hoede begeeft, deelt in Zijn liefde, barmhartigheid, genade.

Ronald Bonsema

Comments are closed.