woord van de week 14-1-2018

Degenen, die God liefhebben, zijn op de hoogte!                                                 1 Korintiërs 2:1-10

Kerngedachte: De gemeente baseert zich op het geloof in de gekruisigde Zoon van God. Gods heilsplan is geen geheim. De Heilige Geest legt het handelen van God bloot. Degenen, die God liefhebben, zijn op de hoogte!

1. Het optreden van Paulus in Korinte

Op zijn tweede zendingsreis kwam Paulus vanuit Athene naar Korinthe (Handelingen 18). Hij bleef er 18 maanden en verkondigde de Joden en de Grieken het evangelie van Jezus Christus. Zijn brief aan de gemeente staat een conclusie toe met betrekking tot de toenmalige situatie van de gemeente, die door een reeks van problemen, misverstanden en spanningen werd gekenmerkt.

Paulus begint zijn brief met een terugblik op het begin van zijn werk, alsof hij nog een keer opnieuw zou willen, ja zou moeten beginnen. En zo plaatst Paulus de gemeente eerst (weer) eens op het fundament van hun geloof: Jezus Christus.

Bij de beantwoording en oplossing van onze huidige vragen en problemen binnen de gemeente, zouden ook wij ons altijd eerst moeten beseffen op welk fundament wij staan: God onze Heer, Jezus het Hoofd van de gemeente.

Alleen vanuit die basis zullen de juiste antwoorden en oplossingen komen.

2. Verkondiging van het evangelie

2.1 Ook ik (Paulus) kwam niet met uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid

Het oprichten van gemeentes zonder trucage en show;

Uiterlijkheden blijven uiteindelijk zonder effect;

Het komt op het hart aan: als Gods geest het hart raakt en wordt opgenomen, ontstaat de persoonlijke relatie met God en door het grote aantal gelovigen de gemeente.

2.2 Alleen Jezus Christus, de Gekruisigde

De boodschap van het evangelie is eenvoudig en duidelijk;

Schoonheidscorrecties zijn niet noodzakelijk;

Er loopt geen weg langs het offer van onze Heer Jezus.

2.3 In zwakheid, angst en onzekerheid

Paulus, geen allround genie, dat alles altijd onder controle heeft;

Paulus kent zijn zwakheden;

God sticht de gemeente (Handelingen 18:10), Paulus is zijn boodschapper.

2.4 Preek als weergave van de Geest en de kracht

Geen menselijke overredingskunsten, maar een verwijzing naar Gods geest en kracht;

Een “aantoonbare” boodschapper van God geeft “verwijzing” naar Gods handelen;

Geen onbenullig geklets of gefilosofeer maar: uit de Geest, in de Geest, tot de Geest.

2.5 Opdat het geloof op Gods kracht is gebaseerd

Het geloof baseert zich niet op Paulus, niet op Apollos of op welk mens dan ook, maar alleen op God, opdat er geen partijen en twisten binnen de gemeente zijn;

Dat gold toen en geldt ook nu;

Eén Geest, één Heer, één God (1 Korintiërs:12:4-6).

3. De wijsheid van God

3.1 Is voor de mensen verborgen

Gods handelen past niet in het menselijke voorstellingsvermogen en in de menselijke waarderingsstelsels:

Genade in plaats van verdienste;

Liefde in plaats van onverschilligheid;

Vergeving in plaats van confrontatie;

Geduld in plaats van haast;

Waarheid in plaats van leugen;

Gerechtigheid in plaats van egoïsme;

…………

3.2 Wordt de Godvrezende onthuld door Gods geest

Gods handelen blijft niet verborgen;

Zijn Geest legt Gods handelen bloot.

“ Het bouwplan voor het nieuwbouwgebied kan in het stadhuis worden ingezien”. Zo ongeveer luiden soms de publicaties van de gemeentelijke overheid.

Het heilsplan tot redding van de wereld kan door het evangelie van Jezus Christus worden ingezien. En in tegenstelling tot menig bouwplan in onze steden en dorpen is Gods heilsplan goed en bestendig, er zijn geen verbeteringen nodig.

Het is de moeite waard er meer dan alleen een blik in te werpen!

Degenen, die God lief hebben, zijn op de hoogte!

H. Dahmen

Comments are closed.