woord van de week 31-12-2017 (oudjaar)

Terugblik en vooruitblik                                                                                                 Exodus 13:21-22

Kerngedachte: Christenen houden zowel in de terugblik als in de vooruitblik een geweldig perspectief, want hun blik was, is en blijft gericht op God. Sommige mensen geloven, dat zij hun leven vast in eigen hand hebben, maar het is en blijft een feit, dat God met alle mensen zijn doel bereikt.

Lied 151: Wat God doet, dat is welgedaan

“21. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.”

Terugblik

Terugblikken is niet onbelangrijk, maar het moet op een juiste wijze worden gedaan; ook de terugblik moet gericht zijn op God.

Exodus 14:19: Bij de uittocht plaatst de “engel van God” zich tussen het volk Israël en de Egyptenaren. Daarmee “verspert” hij de Israëlieten de treurige terugblik op de periode van slavernij. Hij heeft zijn volk bevrijd. Tegelijkertijd belet hij de vernietigingsmacht Egypte de aanval op het bevrijde volk.

Ook als wij vandaag terugblikken, moeten wij daarbij steeds Jezus zien, die ons heeft verlost van alle schuld.

Het terugblikken op eigen falen, schijnbaar “betere tijden”, voormalige “grootheid”, persoonlijk verlies (bijvoorbeeld baan, vrienden, dood van familieleden,…), maar ook op opvallende “highlights” zowel in het persoonlijke leven als in het gemeentelijk geloofsleven verspert vaak de blik op het essentiële en belemmeren het “onderweg zijn met God”. Alleen met Hem kunnen en zullen wij aankomen bij zijn doel. De tocht door de woestijn van het volk Israël laat ons een heel palet aan mogelijkheden zien op dwaalsporen te belanden, die ons zeker niet vreemd zijn.

Vooruitblik

Alleen wanneer wij op een juiste wijze hebben teruggeblikt (namelijk op God/Jezus), slaagt de vooruitblik ook.

En ook die is weer gericht op God.

– Hij leidt ons op de “juiste weg”.

– Hij brengt licht in de duisternis en oriëntatie ook in de dagelijkse drukte.

– Hij geeft kracht om onderweg te blijven tot het doel is bereikt.

– En Hij vervult zijn belofte: “En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28:20)

Een vooruitblik, die op God is gericht, gaat uit boven ziekte, verzorgd zijn, de volgende vakantie, menselijke tekortkomingen,….. uit en verschaft een perspectief, dat niet slechts de tekortkomingen van ons aardse leven als “passages” toont (zie Romeinen 5:3-5), maar er ook voor zorgt, dat wij bij alle successen en geluksmomenten niet “afhaken”, omdat wij weten aan wie wij het te danken hebben. (1 Korintiërs 15:10)

Vooruitblikken naar God geeft ons hier en nu een vermoeden van de eeuwigheid, dat ons in iedere levenssituatie blij en gelukkig laat zijn, omdat Hij er is en blijft.

Gods blik: God laat ons nooit alleen en nooit los. Door Jezus Christus bereikt Hij met ons het doel.

M. Mierau en W. Piotrowsky

Comments are closed.