036

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvangsliederen

Vermoeide ziel, leg af uw zorgen

Vermoeide ziel, leg af uw zorgen,
hef hemelwaarts uw droevig oog!
Er wacht u heil aan deze morgen,
uw smart het Vaderhart bewoog.
God wil de ziel hier ruste schenken,
slaat met zijn Vaderoog u ga;
wil in erbarmen u gedenken,
geeft door de Zoon u zijn gena.

Leg zorg en lasten hier nu neder,
laat achter alle wereldlust;
dan biedt u God, uw Vader weder
door zijn verlossing zielerust.
Wil Hem uw kinderdank bewijzen
voor zijne goedetierenheid,
en leer Hem als uw Vader prijzen,
Hem zij uw leven steeds gewijd.

Wil in oprechtheid tot Hem treden,
d’ oprechten Hij een Vader is;
Hij altijd hoort der kind’ren beden,
in Jezus God ons helpt gewis.
Waardeer de schat in Hem ontvangen,
u aangeboden door uw God;
zeg dus vrijmoedig uw verlangen,
leg in zijn hand uw levenslot.

Afspelen


melodie met toestemming
Rainer Schröter

Comments are closed.