Schuldbelijdenis en avondmaal

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

166 Bron van barmhartigheid
167 Hebt gij Mij lief?
168 Heer, zie mij biddend staan
169 Hier is mijn hart
170 O ziele, die ruste wil vinden
171 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
172 Rijk in God, zoals eens Job was
173 U, mijn Heiland, Jezus Christus
174 Vlucht met uw zonden tot Jezus
175 Vredekoning, vol genade
176 Zie, biddend komen wij tot U

Comments are closed.