Bij bijzondere gelegenheden

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

236 Bij Vader thuis is ’t ons zo goed
237 Des Heilands groot erbarmen
238 Jezus mint de kind’ren zeer
239 Looft de Heer in kinderlijke klanken
240 O heiland Jezus, Kindervrind!
241 Op, in des levens lente
242 Wij zijn het zaad der toekomst
243 Eng’len wachten ons bij ’t komen
244 Godes wegen gaan door lijden
245 Hoe zal ’t ons zijn?
246 Naar huis!
247 O zalig oord
248 Onder ’t altaar Jezus rusten
249 Scharen van ontslapen vrienden
250 Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!
251 Waar zich geen wolk meer dreigend toont
252 Als kaarsjes in de nacht
253 Bim-bam! bim-bam!
254 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
255 Dankt de lieve Heiland
256 De kerstboom is de schoonste boom
257 Dit is de dag zo lang verwacht
258 Een rijs is voortgekomen
259 Ere zij God
260 Feest is ’t in de huizen
261 Heil’ge nacht!
262 Hoort de klokken luiden
263 Jezus werd op aard` geboren
264 Kerstjubel
265 Komt, eerstelingskind`ren
266 Kerstliedje
267 Op het kerstfeest
268 Stille nacht
269 Stralend in het duister
270 Uit der eng’len monden
271 Wel is het buiten bitter koud
272 Zeg, waarom toch overal vreugde
273 Het jaar ging stil ten einde
274 Het jaar is wel ten einde
275 Uren, dagen ,maanden, jaren
276 ’t Oude jaar is opgenomen
277 Geef, o Vader, uwe krachten
278 Omgordt u de lenden
279 Wat de toekomst brenge moge
281 Sion, wil de poort verhogen
282 Aan ’t kruis, bebloed met wonden
296 Met opgeheven zegenshanden
297 Ten hemel steeg opnieuw de Heer
298 De Trooster, die de Heer ons gaf
299 Heilige geest, door de Vader gezonden
300 Heil’ge geest, Gij Hemeltolk!
301 Prijst luide God voor deze dag
302 Aan Uw voeten, lieve Heiland
203 Lieve Jezus, zie ons hier
304 Neem uit deez’ moederarmen, Heer
305 Het zingt in mijn hart
306 Eerbiedig. voor Uw altaar
307 Jonge broeders, jonge zusters
308 Wees gegroet, gij jonge christen
309 Weest gezegend, jonge ranken
310 Dat ’s Heren zegen op u daal’.”‘”; ?>/td>
311 Heer, zeer ernstig bidden wij
312 O, moge God u beide zeeg’nen

Comments are closed.