306

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar doop,verzegeling,confirmatie

Eerbiedig, voor uw altaar

Eerbiedig, voor uw altaar,
staat onze lieve jeugd,
het hart vol zielsverlangen
en reine hemelvreugd.
O Vader, vol genade,
zie hen ontfermend aan,
wil in uw grote liefde,
hen heden gadeslaan.

Wij willen U behoren
ons leven lang, o Heer,
naar Jezus wil gaan leven
en werken, U tot eer!
Met schone waarheidspaar’len
ons tooien, altijd weer;
nooit willen w’ U verlaten,
verlaat ook ons niet, Heer!

O, leid hen, lieve Vader,
in ’t leven elke dag,
zodat uw vriend’lijk aanschijn
hen steeds omstralen mag.
Dat elk, wanneer uw Zoon komt,
– diens komst is toch nabij –
gevormd en toebereid is
en zijner waardig zij.


Geen media

Comments are closed.