Gedachtenis der ontslapenen

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

243 Eng’len wachten ons bij ’t komen
244 Godes wegen gaan door lijden
245 Hoe zal ’t ons zijn?
246 Naar huis!
247 O zalig oord
248 Onder ’t altaar Jezus rusten
249 Scharen van ontslapen vrienden
250 Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!
251 Waar zich geen wolk meer dreigend toont

Comments are closed.