Hemelvaart en Pinksteren

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

296 Met opgeheven zegenshanden
297 Ten hemel steeg opnieuw de Heer
298 De Trooster, die de Heer ons gaf
299 Heilige geest, door de Vader gezonden
300 Heil’ge geest, Gij Hemeltolk!
301 Prijst luide God voor deze dag

Comments are closed.