Huwelijk

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

310 Dat ’s Heren zegen op u daal
311 Heer, zeer ernstig bidden wij
312 O, moge God u beide zeeg’nen

Comments are closed.