Kerstliederen

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

252 Als kaarsjes in de nacht
253 Bim-bam! bim-bam!
254 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
255 Dankt de lieve Heiland
256 De kerstboom is de schoonste boom
257 Dit is de dag zo lang verwacht
258 Een rijs is voortgekomen
259 Ere zij God
260 Feest is ’t in de huizen
261 Heil’ge nacht!
262 Hoort de klokken luiden
263 Jezus werd op aard` geboren
264 Kerstjubel
265 Komt, eerstelingskind`ren
266 Kerstliedje
267 Op het kerstfeest
268 Stille nacht
269 Stralend in het duister
270 Uit der eng’len monden
271 Wel is het buiten bitter koud
272 Zeg, waarom toch overal vreugde

Comments are closed.