289

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar lijdenstijd en pasen

Christus is verrezen

Christus is verrezen!
Laat ons loflied rijzen,
juichend onze dank bewijzen.
Christus is verrezen!
Slaat de blik naar boven, o
ok d’ ontslapenen God loven.
Jubelklank, feestgeklank!
Jubelklank, feestgeklank!
’t heil aan ons bewezen:
Christus is verrezen!

Christus is verrezen!
Hel en dood nu beven,
eeuwig zullen wij nu leven.
Christus is verrezen!
Halleluja, ere,
looft de Held, prijst nu de Here.
Jubelklank, feestgeklank!
Jubelklank, feestgeklank!
’t heil aan ons bewezen:
Christus is verrezen!

Afspelen


melodie met toestemming
Rainer Schröter

Comments are closed.