183

Terug naar zangbundel
Terug naar dankliederen na het avondmaal

Goede herder! U zij dank

Goede herder! U zij dank
voor de zoete hemelweide;
zegen beide, spijs en drank,
dat ik dankbaar mij verblijde.
Gij, Heer! woudt in deze gaven,
mijne ziele weder laven.

Waar ik ben, Gij zijt met mij,
vrolijk ga ik naar mijn woning;
blijf in mij, ik blijf in U,
ja, mijn ziel eert U als Koning.
Laat mij Heer, toch nooit vergeten,
dat ik steeds uw kind mag heten.

Afspelen


melodie met toestemming
Rainer Schröter

Comments are closed.