189

Terug naar zangbundel
Terug naar dankliederen na het avondmaal

Het juk is nu verbroken

Het juk is nu verbroken,
de banden zijn geslaakt;
het heerlijkst woord gesproken,
dat vrij en zalig maakt.
Laat ons nu vrolijk zingen
van Godes liefdesmacht,
zijn zoon heeft door d`apost`len
verlossing ons gebracht.

Gods engel treedt nu nader
in deez` gewijde stond`,
vernieuwend met de Vader
ons wederzijds verbond.
Komt, laat ons Hem nu dienen,
die Heer der heerlijkheid,
die ons uit louter liefde
de dis weer heeft bereid.


Afspelen

Comments are closed.