102

Terug naar zangbundel
Terug naar liederen prediking

Met uwe hulp aleen

Met uwe hulp aleen,
o Heiland, trouwe Heer,
ga ‘k vast de levensweg,
betrouw m’ U daag’lijks meer.
Refrein

Met uwe hulp alleen,
o Jezus, Heiland mijn,
zal ik tot in de dood
getrouw toch kunnen zijn.
Refrein

Met uwe hulp alleen,
in vreugde en in leed,
want Gij mijn zon en schild,
uw kind toch nooit vergeet.
Refrein

Met uwe hulp alleen,
o, houd mijn hand gevat;
en wees mijn trouwe hulp,
mijn steun op ’t levenspad.
Refrein

Met uwe hulp alleen,
o Jezus, Godes zoon,
zal ‘k erven met U saâm,
de eeuw’ge levenskroon.
Refrein

Refrein:
Alleen door uw genade,
Jezus, dierb’re Heiland,
ga ik op hemelpaden,
o zegen mij.

Afspelen


melodie met toestemming
Rainer Schröter

Comments are closed.