161

Terug naar zangbundel
Terug naar liederen prediking

Zalig te weten: ik ben Gods kind!

Zalig te weten: ik ben Gods kind!
Hij is in Jezus mij welgezind;
want door diens liefde is mij bereid:
volle verzoening en heerlijkheid.
Refrein

Zalig te weten: Jezus, mijn Heer,
is mij de Leidsman, die ik begeer;
Hem wil ik volgen op ’t smalle pad,
tot mij eens lichte d’ eeuwige stad.
Refrein

Zalig te weten: Jezus is mijn!
Niets kan mij groter rijkdom toch zijn.
Hij geeft mij ruste -trots aards gewoel-
en brengt mij daag’lijks nader aan ’t doel.
Refrein

Refrein:
‘k Wil daarom zingen, Jezus tot eer:
waar is een Heiland, als Hij mijn Heer,
die in d’ apost’len van deze tijd
door zijn off’rende liefde mijn ziel verblijdt.

Afspelen


melodie met toestemming
Rainer Schröter

Comments are closed.