Slotliederen

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

202 O goedheid Gods, nooit recht geprezen
203 Als kind`ren Gods verbonden
204 Blijf trouw, o bruid, uw Heiland
205 Dat de harten immer vrolijk
206 Dankt, dankt nu allen God
207 Dat ik Heer Jezus u
208 De Heer kent al de zijnen
209 Een vaste burcht is onze God
210 God met mij, op al mijn wegen
211 Halleluja! Eeuwig dank en ere
212 Halleluja, lofgezongen
213 Heb dank, o trouwe God en vader
214 Heffen wij tezaam
215 Heilig, heilig, heilig
216 Immer moedig voorwaarts
217 Ja, groot is de genade toch
218 Jeruzalem in ’t eeuwig licht
219 Komt vrolijk, ’t hart omhoog geheven
220 Laat ons zingen en prijzen
221 Lof zij de Heer
222 Ons aller danklied, Here
223 Schenk ons, Vader, thans uw zegen
224 Spreid nu uw zegenshanden
225 U, Vader, U zij lof en prijs
226 U wil ik prijzen
227 ‘k wil u, o God, mijn dank betalen
228 ‘k wil U volgen, Heiland Jezus
229 Wij kunnen het niet laten
230 ‘k zal met mijn ganse hart
231 Zingt, zingt uw bruigom
232 Dra daalt Jezus weder
233 Blijf de Heer verbeiden
234 Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds
235 Verhoogt de poort

Comments are closed.