232

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Dra daalt Jezus weder

Dra daalt Jezus weder
op de aarde neder.
Zijt gij Godskind reeds bereid.
Maranatha. Beid uw tijd!

Gord u aan ten strijde,
`t is het eind der tijden,
want de grote dag genaakt.
Maranatha. Godsvolk, waakt!

Hij zal nederdalen
om zijn bruid te halen;
`t aards geweld is dan verstomd.
Maranatha. Jezus komt!


Geen media

Comments are closed.