Previous Page  10 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 20 Next Page
Page Background

10

Zeer duidelijk beschrijft Paulus de positie van zijn kleine gemeenten in

1 Korintiërs 1:26-31. Hij ziet ze in gedachten voor zich en constateert

dan, dat er maar weinig wijzen, invloedrijken en aanzienlijken bij zijn.

“Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de

wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft

God uitgekozen om de sterken te beschamen…”.

Vergeleken met de grote kerken zijn wij bij wijze van spreken slechts

een ‘Gideonsbende’. Daar kan echter een geweldige kracht van

uitgaan, als wij

gehoorzaam zijn aan het woord van God!

Ongetwijfeld zullen veel zielen behouden blijven, gered worden, het

eeuwige leven ontvangen. Door de doop en de heilige verzegeling

hebben wij gaven en krachten van de Heilige Geest ontvangen.

Diegenen, die tot deze kleine groep behoren, zullen wanneer zij trouw

blijven en tot overwinning komen, niet alleen voor zichzelf, maar ook

voor veel anderen tot verlossing dienen.

Naar een weekbrief van Chr. Boermeester,

bewerkt door J.T. den Haan.