Previous Page  15 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 20 Next Page
Page Background

Ondertekende verklaring van verzoening

tussen NAK en AG op 11 maart 2017

De ceremonie op 11 maart 2017 was een verdere stap in het proces

van verzoening tussen de Neuapostolische Kirche (NAK)en de

Apostolische Gemeinschaft (AG) in Duitsland.

Door onenigheid binnen de Neuapostolische Kirche ontstond 96 jaar

geleden onder leiding en in het gebied van apostel C.A. Brückner in

Saksen en andere delen van Duitsland (vandaagApostolische

Gemeinschaft) de Reformiert Apostolische Gemeindebund (RAG) met

ongeveer 6.000 leden. In 1994 is de Reformiert Apostolische

Gemeindebund opgenomen in deApostolische Gemeinschaft e.V.

Na intensieve inspanningen en besprekingen van hooggeplaatste

vertegenwoordigers van beide kerken vond met de ondertekening van

de verzoeningsverklaring in Greiz dit proces van verzoening zijn

afsluiting.

De kern van de verklaring in 2014 in Düsseldorf afgegeven, is ook

hier onderdeel in de ondertekende verklaring van de verzoening van

de twee kerken. Hierin is vastgelegd dat "de Apostolische

Gemeinschaft en de Neuapostolische Kirche hun relatie verduidelijken

in een verzoende en met wederzijdse waardering, in een voor elk

zelfstandige toekomst."

Nu is ook met deze verklaring de onenigheid rond de uitsluiting van

apostel Brückner en apostel Ecke in 1921 tot een verzoende afsluiting

gekomen.

De ceremonie vond in het kerkgebouw van deApostolische

Gemeinschaft (voormalig de Reformiert Apostolische Gemeindebund)

in Greiz plaats.

De verzoeningsverklaring, betrekking hebbende op de

gebeurtenissen in 1921 in Saksen, welke door beide partijen was

opgesteld, werd door de samenkomst van de hoogste

vertegenwoordigers van deApostolische Gemeinschaft en de

Neuapostolische Kirche tegenoverstaand van vele belangstellenden

uit beide kerken en oecumene, ondertekend.

15