Previous Page  16 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 20 Next Page
Page Background

Voorafgaande aan de ondertekening werd

door apostel Matthias Knauth (AG) en

District apostel WolfgangNadolny (NAK) het

gebeuren van 1921 volgens de huidige

zienswijze belicht met wederzijdse spijt en

excuses en de daaraan verbonden wens

tot verzoening.

Hun conclusie: "Samen juichen wij het toe dat met deze verklaring een

nieuw hoofdstuk van de geschiedenis in vrede en rust kan worden en

ingevuld". Dit is de basis voor een oecumenisch naast elkaar bestaan

in een verzoende verscheidenheid.

De verklaring van de verzoening werd door stam-apostel Jean Luc

Schneider (NAK), apostel Armin Groß (AG), apostel Gert Loose (AG)

en district-apostel Wolfgang Nadolny (NAK) ondertekend.

Aansluitend spraken vertegenwoordigers van de oecumene,

waaronder ACK Duitsland en Saksen. Zij benadrukten hun vreugde

over deze verzoeningsgezindheid van de twee kerken.

Informatie:

Om de situatie waarin deze verzoening heeft plaatsgevonden goed

te begrijpen is het van belang om de geschiedenis van onze

geloofsgemeenschap in Europa te kennen. Dan wordt het duidelijk

dat deze verzoening een Duitse aangelegenheid is en geen

betrekking heeft op de Nederlandse situatie. Er wordt wel gedacht

dat dit ook te maken heeft met het conflict rond apostel Smit, toen

nog evangelist Smit, in de periode 1924 – 1926 en de scheiding die

toen in Nederland plaatsvond. De situatie in Nederland had andere

aspecten dan waar het bij apostel Brückner om ging en zijn niet

vergelijkbaar. Nadat evangelist Smit in 1926 uit de Hersteld

Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen

(HAZEA) was gezet, heeft hij aansluiting gevonden bij de RAG met

apostel Brückner. Naar aanleiding hiervan gaan we werken aan een

aantal artikelen voor de Bazuin Sions waarin wij onze geschiedenis

nog eens zullen belichten.

Foto: Katrin Mrotzek / Uwe Schneider

16