Previous Page  18 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 20 Next Page
Page Background

Belangrijke mededeling

Beste broeders en zusters, ik moet u mededelen dat de apostel en

opziener vergadering komende 2 t/m 6 november in Nederland door

omstandigheden bij de VAG niet door kan gaan, daarbij vervalt ook

de landelijke dienst van 5 november.

Tevens gaan Mieke en ik per 1 september op vakantie naar Spanje,

daar de woning in Moerkapelle verkocht is en op die dag wordt

overgedragen aan de nieuwe bewoners. Wij willen bij terugkomst ons

vestigen in de gemeente Renkum, zodra daar een woning vrij komt

waar we voor ingeschreven staan.

De maand september en oktober blijf ik op afstand alles volgen en blijf

bereikbaar. Hopelijk komt er gauw een woning vrij.

Wij zijn enkel mobiel of via de mail bereikbaar,

geen vaste telefoon meer.

Mail:

a.wolthuis@ziggo.nl

Bert Wolthuis:

06 5574 0921

Mieke Wolthuis:

06 2935 5529

18