Previous Page  19 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 20 Next Page
Page Background

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle blijken van

verbondenheid die wij ontvangen hebben bij de viering van

ons 40 jarig huwelijksfeest. Het was fijn dit te mogen ervaren.

Hartelijke groeten Peter en Yvonne Sodaar

Lieve broeders en zusters, u wil ik heel erg bedanken voor de

vele kaarten en telefoontjes die ik na de operatie ontvangen

heb . Mijn eerste behandeling zit er bijna op, de hormonen

therapie en bestraling. Vanaf 7 september ga ik de volgende

behandeling doen nl. 6x chemo therapie .Dit gaat heel heftig

worden, blijf Magda en mij ook in de gebeden gedenken in die

zware periode

Henk Lammers

Dankbaar

Het is al weer 4 maanden geleden dat ik met spoed naar het

ziekenhuis werd gebracht, na een ernstig ongeval.

De eerste dagen overviel mij een oud Nederlands spreekwoord

“In nood leert men zijn vrienden kennen” ,een waarheid waar we

niets aan afdoen, maar er is meer.

Als je mag behoren tot een gemeenschap van kinderen Gods,

dan blijkt de vensterbank van de ziekenhuiskamer te klein voor

alle kaarten met de beste wensen van je broeders en zusters.

Maar daar blijft het niet bij, jij mag weten en ervaren dat er ook

voorbeden worden opgezonden. Apostel Paulus onderwees en

riep daartoe zijn broeder Timoteüs reeds op. Dus mogen we

dankbaar zijn dat dit nog leeft in de gemeenschap. Dan kunnen

we met hoop en vertrouwen de weg naar verder herstel gaan.

Met hartelijke broedergroet,

Ab Smit, Enkhuizen.

Dankbaarheid

19