Previous Page  20 / 20
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 20
Page Background

Verantwoordelijk voor de inhoud: A. Wolthuis

Redactie adres

De Bazuin Sions

:

a.wolthuis@ziggo.nl

Redactie adres

Militia Christi

:

Sonja Stroosnijder, Novemberstraat 70, 1335 GCAlmere

e-mail adres:

militia@kpnplanet.nl

Rekening nummer GvAC : NL62 RABO 0162128231

(Rabobank te Apeldoorn)

Website:

https://www.apostolisch.nl/

De kopy voor het oktober nummer moet binnen zijn voor 18 september

24 september 12.30 uur Almere JAC vergadering

25 september 20.00 uur Zeist

Ambtsdragers vergadering

04 september 11.00 uur Zeist

Senioren dag

09 september 10.30 uur Zeist

Bestuursvergadering

13 t/m 15 oktober

Bennekom Gemeente weekend

29 oktober

02.00 uur

Wintertijd (klok gaat een uur

terug)

30 oktober

20.00 uur Zeist

Ambtsdragers vergadering

12 november

Oogstdankdag

19 november 15.30 uur Zeist

Ambtsdragers /

Medewerkers-bijeenkomst

met partner

26 november

Ontslapenen / Eeuwigheids-

zondag