Previous Page  5 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 20 Next Page
Page Background

Er werd het voorbeeld aangehaald uit de weekbrief voor deze

zondag. Eén kudde onder die ene Herder, Jezus Christus.

Jezus kent ons bij name. Hij weet wie wij zijn en waar wij zijn.

Hij zorgt voor ons!

Dat te mogen weten geeft ons het vertrouwen, ook al zijn wij niet meer

bij elkaar, dat wij door God met elkaar verbonden blijven.

Apostel Hans heeft, na ook nog een woord gesproken te hebben,

met gebed het samenzijn afgesloten.

De lieve God heeft door zijn mond, de zegen over ons uitgesproken.

EBEN HAEZER.

Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.

Yolanda Kröner

5