Previous Page  6 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 20 Next Page
Page Background

56

Kerkennacht op 23 juni in de Zuiderkerk

te Enkhuizen.

De Kerkennacht is het grootste oecumenische evenement van

Nederland. Kerken van allerlei snit zetten een avond lang hun deuren

wagenwijd open. Bezoekers kunnen zo ervaren wat kerken in huis

hebben: muziek, verhalen, verstilling, kunst, ontmoeting. Het is een

internationaal evenement dat sinds 2007 elke twee jaar wordt

gehouden; in het weekend van de langste dag.

De Kerkennacht in

Enkhuizen

werd georganiseerd door ‘Kerk in de

Stad’, een werkgroep van de plaatselijke Raad van Kerken.

Zij organiseerden voor de derde keer namens 9 deelnemende kerken

de Kerkennacht. De deur van Luther stond centraal deze Kerkennacht.

Spijkerde Luther niet in 1517 zijn stellingen aan de deur, waarmee hij

het begin van de Hervorming inluidde? ‘Een feestje van negen kerken.

Dat was het’. Meer dan 200 bezoekers waren er vrijdagavond in de

Zuiderkerk. Eerst buiten, net voor de bui, luisterend naar het

oecumenisch kinderkoor Sunshine/Eigenwijs, begeleid door de

beiaardier, die de klanken van zijn carillon vanuit de 70 m hoge toren

uitstrooide, maar de zingende kinderschaar niet van de wijs kon

brengen, integendeel!

Het thema was

“Meer dan een dak”

Er was:

- Een goed gesprek mogelijk met één van de vijf pastores, een

presentatie van de voedselbank, van diaconaal werk, van ZWO-werk

en van jeugdwerk. We laten in de Kerkennacht zien wat we doen.

- Binnen was er een muzikaal vervolg van “Joyful Spirit”,

- Er kwam een vurig maar goed georganiseerd debat met

stellingen aan de deur van Luther, tussen een vijftiental (oud)leerlingen

van de Enkhuizer Scholengemeenschap, onder meer over de vraag of

kerken nu wel of niet hulp moeten/mogen verlenen aan

uitgeprocedeerde en afgewezen asielzoekers. Mogen scholen alleen

het scheppingsverhaal als waarheid verkondigen of moeten ook

andere wetenschappelijke ideeën zoals evolutieleer en de oerknal

aan bod komen?