Previous Page  8 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 20 Next Page
Page Background

8

De kracht van het kleine aantal

(Deuteronomium 7:7)

Het oude Testament leert ons, dat het Joodse volk te midden van de

vele volkeren op de wereld door God was uitverkoren, niet omdat het

zo’n groot, machtig, of hoogstaand volk was, maar omdat God dit volk

liefhad en het de opdracht gaf “zijn geboden tot in het duizendste

geslacht te onderhouden”. (Vers 9).

Uit dit tekstwoord blijken duidelijk drie dingen:

1. Uitverkiezing door God heeft

niets met aantal

te maken.

2. Uitverkiezing is een uiting van de

liefde van God.

3. Uitverkiezing houdt altijd een

opdracht

in: Gods geboden

onderhouden, zijn wil volbrengen, trouw zijn en afgoden

afzweren.

Uit veel voorbeelden in de Bijbel blijkt, dat God steeds weer zijn kracht

op wonderbaarlijke wijze door kleine aantallen mensen toont.

Even verder in hetzelfde hoofdstuk lezen wij: “Misschien denkt u bij

uzelf: Die volken zijn groter dan wij, hoe zouden wij ze kunnen

verslaan?

Wees niet bang voor hen

”. (Vers 17 en 18).

Toen Israël door Midianieten enAmelekieten werd geteisterd en voor

een deel zelfs bezet, kreeg Gideon de opdracht hen te verjagen.

Hij bracht een leger van 32000 man op de been, maar God sprak tot

hem: Dit zijn er veel te veel. Als je met dit leger de overwinning

behaalt, zou het volk van Israël kunnen denken, dat zij dat aan eigen

kracht te danken hadden (Richteren 6:2). Na enige schiftingen houdt

Gideon 300 man over. Wat zal Gideon op dat moment gedacht

hebben? We kunnen veilig aannemen, dat hij weinig van het doen van

God begrepen zal hebben.

Hij gehoorzaamde echter het woord

van God

– en daardoor kwam hij tot overwinning en werd het volk

verlost. Niet door de kracht van Gideon, of door de kracht van het

Joodse volk, maar door de

macht en kracht van God

. Daarbij is het

ook van belang op te merken, dat deze kleine groep de overwinning

voor allen

behaalde, niet alleen voor zichzelf.